Phiên dịch

Translation related things can be discussed here.
User avatar
Nagaidesu7x
Settler
Reactions:
Posts: 1
Joined: 28 Nov 2023, 16:22

Phiên dịch

#1

Post by Nagaidesu7x »

[/b] Bạn có thể sửa lại bản tiếng Việt được không ?

Return to “Translation”